-Naruto Shippuuden|Filme 02| 1:34:00 |Gekijouban Naruto Shippuden "Kizuna" (Naruto Shippuuden: Laços)-

14/04/2011 00:36